Реклама

А


АВТОМОБИЛ, ако сънуваш, важна новина ще чуеш - ще патуваш с него и благополучни ще бъдат начинанията ти.

АГНЕ, ако колиш, значи, че си жестокосърдечен човек.

АГНЕТА, ако имаш - утешение и покой те чака; ако почиват на сянка или пасат - значи, че имаш добра и благородна душа; ако играят - радост или деца ще имаш; ако носиш - щастие и благосъстояние ще имаш; намериш загубено - ще се ожениш за добър другар или другарка.

АДВОКАТ, ако имаш работа с него - за някаква несправедливост спрямо тебе ще се оправдаеш; ако го гледаш, без да говориш с него, ще получиш призовка.

АД(пъкъл), ако гледаш - ще попаднеш между лоши хора; ако си в него и се освободиш - ще имаш среща с някого, който ще ти окаже помощ, обаче е хубаво да се посъветваш се и с хороскопа

АКУШЕРКА, ако ти говори за работа - ще чуеш тайна, която ще бъде за твое добро.

АМВОН, ако гледаш - почетна служба ти предстои.

АНГЕЛИ, ако тръбят - съновника казва ще оздравееш от някаква болест; ако хвърчат по небето - ще бъдеш щастлив до дълбока старост; ако те закрилят под крилото си - ще си намериш добър покровител и защитник; ако ги гледаш на небето - голямо щастие, изпълнение на всичките ти надежди и желания и радостни новини ще получиш; ангел, ако си - предстои ти здраве и голяма чест.

АНТИКИ, ако разглеждаш - безполезни грижи ще си създадеш.

АПТЕКА и ако влизаш вътре - ще паднеш в ръцете на лихваря.

АПТЕКАР, ако гледаш - ще попаднеш в неприятно общество.

АРЕСТУВАН, ако си - ще те наклеветят за нещо.

АРШИН и ако мериш с него - ще си купиш място.

Б


БАБА си и дядо си заедно - непредвидена радост ти предстои; ако чуваш как говорят - ще имаш печалба, която ще използваш от другиго.

БАБА си, ако гледаш - ще имаш семейна радост.

БАЛЕРИНИ как играят - ще си изхарчиш парите на вятъра.

БАЛКОН - ще съумееш да запазиш службата си или положението, което заемаш.

БАЛОН, който хвърчи - предстои ти раздяла; ако пътуваш (хвърчиш) с него - плановете ти ще се изпълнят със сигурни успехи.

БАНЯ, в която се къпеш - предвещава ти добро здраве.

БАРАБАН, че бие - ще чуеш добри новини.

БАРАБАНЧИК, който съобщава нещо на населението - лоша мълва за себе си ще чуеш.

БАСМА, ако купуваш - ще се нуждаеш от пари.

БАРУТ, ако сънуваш - ще направиш изобретение.

БАЩА си, ако сънуваш - богато семейно щастие те чака; ако видиш да умира - ще те засрамят.

БЕЗДЕТЕН, че си - бъди предпазлив в начинанията.

БЕЛИЛО и червило, ако употребяваш - значи, че си склонен към предателство и фалш.

БЕСИЛКА, ако гледаш - фалшиви приятели ще ти причинят безпокойствие.

БИБЛИОТЕКА, където четеш - ще употребиш свободното си време в ползи.

БИБЛИЯ, ако четеш - беда в семейството ти ще се случи.

БИРА, ако наливаш - добър приход ще имаш; прозрачна, ако пиеш - писмо ще получиш; мътна, ако пиеш - болест и загуба ти предстои; бяла, ако пиеш - ще изгубиш енергията си; черно-кафява - ще се влюбиш.

БЛАТО - премеждие ти предстои; не можеш да излезеш от него - отегчителна работа ти предстои без всякакъв успех; ако излезеш от него - ще се отървеш от премеждие.

БЛИЗНАЦИ, ако видиш - надеждите ти, вън от твоите очаквания, ще се осъществят.

БОБ, ако береш или лющиш - ще надделееш надвсичките си препятствия; ако ядеш - кавга и съдилище.

БОГАТ, ако си - не харчи само за непотребни работи парите си, но си приготви бели пари за черни дни.

БОГ и ако се молиш - радост те чака; ако го славословиш - ще избегнеш болест; ако го видиш - много голяма радост и веселие ти предстои; ако говориш с него - хората те обичат, защото имаш чисто и непокварено сърце.

БОЗА, ако пиеш - бъди по-внимателен към околните си.

БОЛЕН, ако си - не се потапяй толкова в грижи, защото ще се разболееш; ако пазиш, утешаваш, или само го посещаваш - радост, веселие и щастие ти предстои.

БОНБОНИ, ако ядеш - пази се от измама.

БОРИНА (клечки от бор), ако гориш - плановете си ще изпълниш.

БОС, ако ходиш - ще имаш голямо уважение.

БОСТАН със зарзават - не ще станеш човек.

БОЯДИСВАШ, рисуваш ли със зелена боя - имай надежда на себе си; с червено - ще вземеш участие в патриотически празник; с черно - ще скъсаш приятелството с някого; с бяла боя - голяма радост те чака.

БОЯ, синя, ако гледаш - загуба ще имаш; зелена - ще ти се изпълнят надеждите; жълта - ще си създадеш злосторни противници; червена - траур; бяла - ще съветваш някого за добро.

БОЯДЖИЯ на здания - неочаквана визита ще имаш.

БРАВА на врата - не се предавай на буйните си прищевки.

БРАДАТА ти, ако бръснат - не ти е сигурно положението; по-дълга от обикновената - ще ти се умножи богатството; ако се стрижеш - ще те преследва някой; ако скубеш - на вярващите предвещава задоволство; ако гори - ще получиш това, което очакваш.

БРАДАВИЦИ - злонамерени хора ти готвят неприятности.

БРАДВА, ако сънуваш - опастност за живота; ако вдигаш нагоре и махаш с нея - добри успехи ще постигнеш.

БРАЗДА, ако правиш - успех в работите си ще имаш.

БРАТ си, ако сънуваш - предстои ти мир и покой в къщи; ако умира - бурно бъдеще те чака; сестра си, ако видиш - семеен празник те чака.

БРАШНО, ако имаш - предстои ти семейно щастие; ако купуваш - не забравяй, че трябва да бъдеш по-пестелив; брашно, което гори - ще ти мине премеждие през главата; в чували, ако видиш - ще спечелиш много пари; как изсипваш или разпиляваш по земята - смъртен случай ще преживееш.

БРЪСНАЧ, ако гледаш - опасност ти предстои.

БРЪЧКИ по лицето си, ако имаш - ще доживееш до дълбока старост; по челото си, ако имаш - тешки времена ще прекараш.

БРЪМБАР, майски - някаква загуба ще претърпиш; как го ловиш - ще избегнеш неприятност.

БРЪМБАРИ, торни, ако видиш много - ще завъдиш приятели, които ще ти причинят вреда.

БРЯГ - ще постигнеш целта си.

БУДИЛНИК, ако чуеш да звъни - ще те насилят да извършиш нещо.

БУЗИТЕ ти, посинели - ще претърпиш неправда; бледи - ще се разболееш леко; дебели (пълни) - значи ще живееш сам за себе си; набръчкани - разпуснат живот ще водиш; червени - предвещава ти добро, ще получиш това, за което мечтаеш.

БУКЕТ, ако получиш - непостоянна радост ще имаш; от теменуги - взаимна любов ти предстои; от рози - ще си ожениш.

БУТИЛКА, празна, ако имаш - не ще те залюби никой; празна ти даде някой - ще те измамят; пълна - предпазвай се от разпуснат живот; ако счупиш - ще бъдеш в противоречие с първите си идеи и възгледи.

БУХАЛ, ако чуеш да буха - пази се от лоши приятели.

БЪЗ, цъфнал, как береш - на болните предвещава здраве, на здравите радост и веселие, а на неженените - женитба; ако дръпнеш от ръцете на друг и го миришеш - ще се ожениш по сметка.

БЪЛХИ, ако ловиш - пари ще получиш; ако те щипят и се чешеш - досади и загуби ти предстои.

БЪЧВА, пълна, ако гледаш - значи че си надменен човек; празна - ще те похвалят за скромността ти.

Labels